عمل بیني در افرادی که بیماری دیگری دارند

جراحی زیبایی بیني در افرادی که بیماری دیگری دارند

در اینجا ما عمل بیني در افرادی که بیماری دیگری دارند را بررسی می کنیم.

افرادی که انواع دخانیات (سیگار و قلیان) را زیاد مصرف می کنند:

انواع دخانیات به دلیل حجم بالای دی اکسید کربنی که وارد خون می کنند، موجب افزایش تعداد گلبول ھای قرمز خون و تنگ شدن عروق شده در نتیجه در روند ترمیم و بازسازی نسوج آسیب دیده می تواند اختلال ایجاد کند. با این کار عملا روند درمان زخم با مشکل روبرو می شود و از سوی دیگر خطر بروز عفونت در بیمارانی که دخانیات زیاد مصرف می کنند بیشتر است. ما (دکتر کمال ھادی) اعتقاد داریم حداقل یک تا دو ھفته قبل از انجام عمل جراحی بھتر است بیمار مصرف دخانیات (سیگار و قلیان) را محدود و در صورت امکان ترک نماید. بھتر است مصرف نکردن سیگار تا درمان کامل ادامه یابد که روند درمان سیر طبیعی خود را طی کند.

افرادی که انواع دخانیات (سیگار و قلیان) را زیاد مصرف می کنند

افرادی که نوشابه ھای الکلی مصرف کنند:

الکل در سیستم ایمنی بدن تاثیر سوء می گذارد و امکان بروز خونریزی حین عمل و بعد از عمل جراحی بینی را در نتیجه اتساع عروقی و افزایش جریان خون محیطی بیشتر می کند. افرادی که مصرف الکل زیاد دارند، ممکن است به عفونت و مشکلات تنفسی دچار شوند. ما (دکتر کمال ھادی) توصیھ می کنیم حداقل دو ھفته قبل از عمل جراحی مصرف الکل را متوقف نمایید و تا زمان بھبود کامل از مصرف آن خودداری نمایید. افرادی که به صورت موقت چاق و یا لاغر شده اند: معیارھای تعیین اندازه و شکل بینی برای یک فرد که جراحی زیبایی بینی انجام می دھد بر مبنای استخوان ھای صورت است و با صورت چاق یا صورت لاغر مرتبط نیست.

افرادی که مبتلا به بیماری فشار خون ھستند:

اگر بیمار فشار خون داشته باشد باید پس از کنترل فشار خون و با کسب نظر موافق پزشک متخصص قلب و عروق عمل جراحی زیبایی بینی انجام شود. باید جراح و پزشک متخصص ھوشبری (بیھوشی) از نظر پزشک قلب آگاه باشند تا در زمان انجام عمل جراحی بینی از داروھای مناسب برای کنترل فشارخون استفاده کنند.

افرادی که بیماری قلبی دارند:

عمل بیني در افرادی که بیماری دیگری دارند .بیماری قلبی چه به شکل نارسایی، یا ایسکمی اگر کنترل شده نباشد، می تواند در زمان بیھوشی برای بیمار مشکل جدی ایجاد کند، لذا شایسته است قبل از تصمیم به عمل جراحی تحت نظر متخصص قلب و عروق وضعیت بیماری قلبی تان را بھتر کنید که پزشک متخصص قلب و عروق برای شما اجازه بیھوشی صادر کرده و راھنمایی ھای ضروری را به اطلاع جراح شما و متخصص بیھوشی برساند، تا متخصص بیھوشی در طول مدت بیھوشی با اتخاذ تصمیمات درست و به کارگیری داروی مناسب از وقوع ھر رویداد ناخوشایند ممانعت به عمل آورد.

افراد مبتلا به دیابت:

دیابت از دیگر بیماری ھایی است که ریسک عمل بینی در مبتلایان به آن بالا است. افرادی که دیابت نوع اول و دوم دارند باید آن را به اطلاع پزشک جراح برسانند. در زمان جراحی بینی مبتلایان به دیابت تحت شرایط خاص بی ھوش می شوند و برای کنترل قند خون آنھا ممکن است مقدار متغیری انسولین برای تزریق نیاز باشد. اما چرا داشتن دیابت در افراد عمل بینی را ریسک پذیر می کند؟ افرادی که دچار دیابت ھستند، در واقع علاوه بر نقصان انسولین اختلالات عروقی نیز دارند و این امر بھبود زخم آنھا به تاخیر می اندازد. پس این افراد ممکن است به دلیل اختلالات عروقی ھمراه دیابت مشکلات چشمی، قلبی و کلیوی نیز داشته باشند. از این رو انجام عمل جراحی زیبایی بینی با احتیاط بیشتری برای این افراد انجام می شود. افراد با مشکلات و اختلال در تنفس: یکی از دلایل وجود اختلالات تنفسی مشکلات ساختاری بینی است. علاوه بر انحراف بینی (کجی تیغه میانی بینی) و وچود پولیپ بینی که تنفس بیمار را مختل می کنند، مشکلات تنفسی ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشد.

افراد مبتلا به دیابت:

ما (دکتر ھادی) به عنوان متخصص گوش، حلق و بینی با یک معاینھ دقیق می توانیم تشخیص بدھیم که مشکلات تنفس بیمار از کجا است. لذا قبل از انجام عمل جراحی بینی معاینات کاملی برای تشخیص مشکلات و ختلالات تنفسی انجام می شود که بیمار در روند ترمیم و بازسازی بافتی دچار مشکل نشود. در بیمارانی که آسم دارند، داروھای خود را بر ھمان روندی که استفاده می کنند، قبل و بعد از عمل ادامه خواھند داد و تنھا باید علاوه بر جراح پزشک بیھوشی را در جریان بیماری خود قرار دھد.

افراد با مشکل کم خونی:

آزمایشات مربوط به کم خونی جزء اقداماتی است که پزشک قبل از عمل برای بیمار انجام می دھد. اگر بیمار دچار کم خونی شدید باشد عمل جراحی بینی به تعویق می افتد. اختلالاتی مانند مشکل در انعقاد خون می تواند مانع عمل جراحی بینی شود، زیرا اختلالات انعقادی در اشکال ھموفیلی یا استفاده کردن از داروھای ضد انعقاد باید توسط متخصص خون شناسی (ھماتولوژی و انکولوژی) تشخیص و درمان گردد. در نھایت پزشکی که بیمار تحت نظر ایشان درمان می شوند برای بیمار مجوز عمل صادر کرده و در آن ذکر می کند که آیا این عمل جراحی برای بیمار مناسب است یا بھتر است این بیمار چنین عملی را انجام ندھد. در صورتی که اجازه انجام عمل بینی داده شد مراقبت ھای لازم در زمان عمل و داروھای مورد نیاز بیمار در زمان بیھوشی و بعد از آن را نیز ذکر می کند تا بیمار دچار مشکل نشود.

افراد مبتلا به بیماری ھای عفونی:

بیماری ھایی عفونی حاد مانند ایدز و ھپاتیت بیماری ھایی ھستند که مبتلایان به آن اصولا از انجام عمل ھای جراحی زیبایی منع می شوند. اما پزشکان در صورتی که بیماری در افراد کنترل شده و غیر فعال باشد می توانند با رعایت نکات بھداشتی عمل جراحی را برای آنھا انجام دھند. این جراحی ھا از آن جھت برای این بیماران ممنوع است که علاوه بر خطر احتمال انتشار و سرایت بیماری به کارکنان اطاق عمل و دیگران، به دلیل بیماری فعال عفونی میزان مرگ و میر بسیار زیاد است و روند ترمیم و بھبود جراحی بینی ممکن است به کندی پیش برود و بیمار اذیت شود.

افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند:

اقدام برای اصلاح انحراف بینی (کجی تیغھ میانی بینی) در کودکان که موجب انسداد و یا تنگی مسیر عبور ھوا در بینی شده باشد، که آن نیز به نوبه خود ممکن است به خاطر تنفس دھانی تغییراتی در چھره فرد ایجاد کند، یا باعث عفونتھای تکراری بینی و سینوس شده باشد، و یا کاھش شنوایی ایجاد کرده باشد، جایز است. اما انجام جراحی زمانی ممکن است که رشد کودک و بزرگی سوراخھای بینی به اندازه ای شده باشد که بتوان ابزار جراحی را داخل کرد و درون بینی کار انجام داد، آن حداقل شش سالگی است. ما (دکتر کمال ھادی) کجی و انحراف داخل بینی را به گونه ای جراحی و اصلاح خواھیم کرد که مراکز رشد صورت آسیب نبینند و کودک از راه بینی تنفس مطلوبی پیدا کند.

نوجوانانی که به سن بلوغ نرسیده اند:

به خاطر کامل نشدن روند رشد بینی به ھیچ عنوان تحت عمل زیبایی بینی قرار نمی گیرند، زیرا رشد بینی بر عکس تصور عموم تا پایان روند بلوغ ادامھ دارد و اقدام به جراحی زیبایی قبل از پایان پروسھ بلوغ ممکن است ناموفق بوده و بینی در جریان ترمیم و بازسازی تغییر فرم دھد. این مورد در زمان ھای اضطرار مانند بروز حادثھ صدق نمی کند. بنابراین در دوران بلوغ بیشترین تغییرات در بینی اتفاق می افتد و ما (دکتر ھادی) بعد از بلوغ زمانی که بیماری جراحی زیبایی انجام می دھیم انحراف و کجی داخل بینی و دیگر مشکلات ساختاری بینی او را اصلاح می كنیم تا بیمار علاوه بر داشتن یک بینی زیبا، دارای تنفسی خوب و راحت باشد. افرادی که سلامت روحی یا روانی ندارند: افرادی که از اختلالات عاطفی(اضطراب، افسردگی، مانیاک) یا اختلال فکر( انواع اسکیزوفرنی) رنج می برند، از لحاظ روحی آماده پذیرش مسایل زمانبر و طولانی مدت مانند روند ترمیم بینی که از بین رفتن ورم آن مستلزم یک سال صبر است، نیستند نمی توانند کاندید مناسبی برای عمل جراحی بینی باشند. بیماران روحی یا روانی که تحت نظر روانپزشک و روانشناس ھستند بھتر است تا اتمام مراحل درمان عمل جراحی خود را به تاخیر بیاندازند. و در نھایت با روانپزشک خود مشورت کرده و در صورت اخذ موافقت ایشان، برای جراحی اقدام نمایند.

مھمترین بعد عمل جراحی زیبایی بینی بعد روانی آن است. بعد از عمل بینی فرد اعتماد به نفس بیشتری می یابد و برای حاضر شدن در اجتماع مشکل کمتری دارد. حال اگر عمل زیبایی بینی منجر به رضایت بیمار و حال خوش او نشود، بیمار با توجه به سابقه روانی که دارد ممکن است واکنش ھایی نا مناسبی نشان دھد.

کلام آخر

اگر شما مشکلات و بیماری ھایی داشته باشید که ریسک عمل بینی را در شما افزایش دھد و یا عمل بیني در افرادی که بیماری دیگری دارند نباید نگران باشید. زیرا امروزه علم به قدری پیشرفت کرده است که قادر است با کمی صرف وقت، مصرف داروھای خاص و ھماھنگی بین متخصصین، کار عمل جراحی شما بدون ایجاد مشکلی به راحتی مانند افراد عادی انجام شود، البته این فرایند و ھر اقدام درمانی یا جراحی بر اعتماد است. روی شما مستلزم شفافیت ،صداقت و اعتماد است

امتیاز دهید
نوشتهٔ پیشین
تجربه ما ، راهنمای شما
نوشتهٔ بعدی
نگرانی جراحی زیبایی بینی

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
دریافت مشاوره (کلیک کنید)