وضعیت بینی در روزهای بعد از عمل و مراقبت از آن

مراقبت از بینی در روزهای بعد از عمل

وضعیت بینی در روزهای بعد از عمل و مراقبت از آن پیش از ھر چیز نکات کلیدی مراقبت ھای بعد از عمل جراحی سروگردن به طور عام و جراحی زیبایی بینی به طور خاص بیان می شود

– پس از ھوشیار شدن و کسب اجازه از پرستار نوشیدن مایعات به میزان اندک و با فاصله به منظور تحمل آن آغاز می شود.

– اگر تامپون بینی گذاشته شده باشد، تنفس دھانی موجب خشک شدن لب و دھان می شود، بنابراین با یک نرم کننده لب خود را چرب کنید و برای مرطوب شدن دھان بطور پیوسته آب بنوشید و از دستگاه ھای بخور برای بالا بردن میزان رطوبت ھوا کمک بگیرید.

– برای پاکیزگی تا خارج نمودن تامپون (اگر تامپون گذاشته شده باشد) از یک گاز استریل زیر بینی شما استفاده می شود تا خونابها و مایعات خارج شده از بینی را جذب نماید. این پانسمان بیرونی را ھر چند بار که بخواھید می توانید تعویض نمایید.

– برای استراحت کردن و خوابیدن به مدت یک ھفته بھتر است از مبل راحتی یک نفره استفاده کنید؛ تٱکید میکنیم در طول مدت یک ھفته جداً از دراز کشیدن پرھیز کنید.

– تا آنجا که می توانید به آرامی قدم بزنید.

– در زمان بیداری طی دو روز نخست ھر نیم ساعت به مدت سه تا چھار دقیقه از کمپرس سرد روی بینی استفاده کنید، مگر این که پزشک شما آن را منع کرده باشد،

– بعد از خارج نمودن تامپون ھای بینی تغذیه معمولی و نرم داشته باشید.

– عطسه و سرفه را با دھان باز انجام دھید تا فشاری به بینی وارد نشود.

– مسواک زدن با یک مسواک نرم انجام شود، گاھی در دندان ھای پیش فک بالا درد احساس می شود که به خاطر اشتراک عصبی آنھا با استخوان ھای کف بینی است و نباید مانع مسواک زدن شما شود.

– علیرغم خوردن قرص مسکن، در صورتیکه درد داشتید شیاف مسکن را از نشیمن (مقعد) استفاده کنید.

– از روز دوم سعی کنید کارھای شخصی را خودتان انجام دھید.

مراقبت از بینی در روزهای بعد از عمل 

هفته اول بعد از انجام عمل بینی؛

• اگر تامپون در بینی گذاشته شده باشد، معمولاً روز بعد از عمل خارج می شود و از آن پس نظافت بینی بر عھده شما می باشد.وضعیت بینی در روزهای بعد از عمل و مراقبت از آن

• برای پاکیزه کردن سوراخ ھای بینی، ابتدا دو تکه پنبه را با سرم نمکی خیس کرده و در ابتدای دھانه و  حفرات بینی گذاشته می شود و پس از نرم شدن ترشحات و لخته ھا به کمک یک سوآپ (گوش پاک کن) منطقه تمیز می شود.

• پس از تمیز کردن دھانه بینی، با استفاده کردن از سرنگ پنج میلی لیتری (بدون سوزن) و سرم نمکی ولرم، در حالیکه سر به طرف بالا چرخیده و نفس حبس شده است سرم به درون بینی پاشیده و به گلو وارد شود، سپس گلو تمیز می شود یا سرم مذکور بلعیده میشود، برای تمیز کردن بینی تا دو ھفته باید ھوا به طرف گلو به درون کشیده شود. پس از دو ھفته بیمار مجاز است که بینی را از جلو به طرف خارج تمیز کند.وضعیت بینی در روزهای بعد از عمل و مراقبت از آن

• از روز پنجم تا ھفتم می توان قالب را از روی بینی برداشته و بخیه ھا را خارج کرد. پس از آن بینی چسب زده می شود. چسب ھا را حین استحمام برداشته و پس از شستشوی بینی تا سه الی چھار ساعت بدون چسب آزاد گذاشته می شود؛ علاوه بر آموزش طریقه چسب زدن، فیلم آن در تارنمای ما موجود است.

• در ھنگام خواب و استراحت سر را بالاتر از قلب نگه دارید.

• تا پزشک شما اجازه نداده است به ھیچ عنوان فعالیت ھای سنگین انجام ندھید.

• بھتر است در روزھای اولیه بعد از عمل با کمک شخص دیگری استحمام کنید. تن خود را با دوش تلفنی یا کاسه بشویید و سر را مانند شستن سر در آرایشگاھھای زنانه، شخص دیگری از پشت برای شما بشوید تا پانسمان بینی شما خیس نشود. صورت را به کمک دستمال مرطوب پاکیزه کنید.

• از لباسھایی استفاده کنید که از جلو یا عقب باز و بسته می شوند.

• روز نخست از مایعات استفاده کنید، از روز دوم غذاھای نرم مانند انواع خورش یا کباب کوبیده نرم با پلو را در وعده غذایی خود قرار دھید کھ نیاز به جویدن زیاد و پر فشار نداشته باشد.

• داروھای ضد حساسیت خود را فراموش نکنید چرا که عطسه، سرفه و آبریزش بینی در این دوران بسیار آزار دھنده است.

• به ھیچ عنوان سیگار مصرف نکنید چرا که با تنگ کردن رگ ھای خونی روند درمان را کند می کند.

• برای پیشگیری از برخورد ضربه سعی کنید در این روزھا کمتر در محیط ھای شلوغ حاضر شوید و فعالیت آرام و نرم داشتھ باشید ؛ زیرا در این موارد گردش خون بیشتر می شود و می تواند انجام بازسازی را تسریع کند.

هفته اول بعد از انجام عمل بینی؛

• پس از شستن بینی و تمیز کردن آن، پماد آنتی بیوتیک با سوآپ (گوش پاک کن) در روی بخیه ھا و تا سه میلی متر مدخل بینی مالیده می شود.

• اگر عمل شما ترمیمی بوده و برای بازسازی از گوش یا دنده شما بافت برای پیوند آورده شده باشد، پانسمان محل برداشتھ می شود.

• از روز سوم تا ھفتم بعد از عمل جراحی بینی احساس سنگینی روی بینی خواھید داشت که کاملا طبیعی است.

• ممکن است تورم و کبودی صورت شما بعد از سه روز برطرف شود و یا تا دو الی سه ھفته بماند، طول زمان مورد نیاز برای برطرف شدن ورم و کبودی رابطه مستقیم با کار انجام شده در بینی شما دارد، لذا اگر جراحی زیبایی بینی سختی را پشت سر گذاشته باشید، دوره ورم و کبودی طولانی تر خواھد بود.

هفته اول بعد از انجام عمل بینی؛

• از روز پنجم تا ھفتم می توان قالب را از روی بینی برداشته و بخیه ھا را خارج کرد. پس از آن بینی چسب زده می شود. چسب ھا را حین استحمام برداشته و پس از شستشوی بینی تا سه الی چھار ساعت بدون چسب آزاد گذاشته می شود؛ علاوه بر آموزش طریقه چسب زدن، فیلم آن در تارنمای ما موجود است.

• در ھنگام خواب و استراحت سر را بالاتر از قلب نگه دارید.

• تا پزشک شما اجازه نداده است به ھیچ عنوان فعالیت ھای سنگین انجام ندھید.

• بھتر است در روزھای اولیه بعد از عمل با کمک شخص دیگری استحمام کنید. تن خود را با دوش تلفنی یا کاسھ بشویید و سر را مانند شستن سر در آرایشگاھھای زنانه، شخص دیگری از پشت برای شما بشوید تا پانسمان بینی شما خیس نشود. صورت را به کمک دستمال مرطوب پاکیزه کنید.

• از لباسھایی استفاده کنید که از جلو یا عقب باز و بسته می شوند.

• روز نخست از مایعات استفاده کنید، از روز دوم غذاھای نرم مانند انواع خورش یا کباب کوبیده نرم با پلو را در وعده غذایی خود قرار دھید کھ نیاز به جویدن زیاد و پر فشار نداشته باشد.

• داروھای ضد حساسیت خود را فراموش نکنید چرا که عطسه، سرفه و آبریزش بینی در این دوران بسیار آزار دھنده است.

• به ھیچ عنوان سیگار مصرف نکنید چرا که با تنگ کردن رگ ھای خونی روند درمان را کند می کند.

• برای پیشگیری از برخورد ضربه سعی کنید در این روزھا کمتر در محیط ھای شلوغ حاضر شوید و فعالیت آرام و نرم داشته باشید ؛ زیرا در این موارد گردش خون بیشتر می شود و می تواند انجام بازسازی را تسریع کند.

هفته اول بعد از انجام عمل بینی؛

هفته دوم بعد از عمل بینی؛

در این ھفته به مرور تورم و کبودی ھا کاسته می شود

• بخیه ھای جذبی به مرور از بینی خارج می شوند.

• اگر عمل شما ترمیمی بوده و برای بازسازی از گوش یا دنده شما بافت برای پیوند آورده شده باشد، بخیه ھای آن خارج می شود.

• در این ھفته می توانید در اجتماع حاضر شوید و حتما احساس خوبی از ظاھر جدید خود دارید.

• می توانید جای بخیه ھا را اگر قرمز و متورم ھستند با لوازم آرایشی پوشش دھید. بعد از طی کردن این ھفتھ می توانید در محیط کاری حاضر شوید اما ھمچنان از کارھای سنگین دوری کنید و سعی کنید فعالیتتان را بھ مرور افزایش دھید، ھمچنان سعی کنید غذاھای خیلی سفت نخورید.

• با نگھداشتن دو طرف بینی خود در ھنگام خندیدن مانع جابجائی استخوانھای بینی شوید.

• اگر حساسیت دارید بھتر است داروھای ضد حساسیت را ادامھ دھید.

• اگر پزشک توصیه به چسب زدن بینی نمود از این ھفته باید چسب زدن به بینی را آموزش ببینید و بینی خود را درست چسب بزنید تا پوست بینی به استخوان بچسبد. البته تمام طول روز نیاز به استفاده از چسب نیست و باید اجازه دھید پوستتان نفس بکشد.

هفته دوم بعد از عمل بینی؛

هفته سوم بعد از انجام عمل بینی؛

در این ھفته شما علائمی دال بر بھبود مشاھده می کنید و به تدریج می توانید بدون استرس در محیط حاضر شوید. در ھفته سوم ورم بینی به مقدار قابل توجھی کاسته می شود و کبودی از بین می رود.

• ورم ناشی از آسیب جراحی جای خود را به ورم ترمیم بینی می دھد و بینی قوام سفت پیدا می کند.

• از آخر این ھفته قادر ھستید فعالیت ھای ورزشی سبک خود را از قبیل نرمش، شنا، دویدن و درازونشست از سر بگیرید بدون اینکه نگرانی بابت مشکلات احتمالی داشته باشید.

• اگر ھمچنان جای بخیه ھا متورم و قرمز است می توانید با کمی کرم پودر آن را پوشش دھید. از این ھفته می توانید زندگی عادی و روزمره خود را داشته باشید. اما ھمچنان مراقبت ھای لازم را انجام دھید،

ھفته چھارم عمل بینی

• از ھفته چھارم به بعد شما به مرور شاھد تغییرات جزئی در بینی خواھید بود. بینی تقریبا پس از یک سال فرم اصلی و ھمیشگی را پیدا می کند. پس باید صبر کنید و تورم ھای بینی که گاھی نامتقارن است شما را نگران نکند.

• ممکن است این تصور دست دھد که بینی در قسمت نوک پایین تر آمده است. این اتفاق رخ نخواھد داد، این تصور شما بخاطر کاھش ورم است که باعث کاھش پھنای بینی می شود.

• اگر صاحب بینی گوشتی بودید ممکن است بینی شما به اندازه مد نظرتان کوچک به نظر نرسد، زیرا ورم بیشتر و ماندگارتری در بینی گوشتی دیده می شود و این به دلیل ماھیت بینی شما است.

هفته دوم بعد از عمل بینی؛

• تنفس شما بعد از ھفته شانزدھم بھتر شده است و به راحتی می توانید بخوابید. اما ھنوز تنفس ممکن است صدادار باشد که به خاطر ورم داخل بینی است.

• در حقیقت بعد از یک ماه چسب زدن کمکی به فرم گیری بینی یا کاھش ورم نمی کند ولی چون حدود بینی در اثر ورم محو است، با به نمایش درآوردن حدود بینی حس خوبی به بیمار می دھد و مانع اظھار نظر اطرافیان می گردد. بنابراین چسب زدن بینی بعد از ماه اول یک محافظ روانی قابل قبول در مقابل اظھار نظرھای دیگران است.

• از انجام ورزش ھای رزمی که ممکن است به بینی شما ضربه وارد شود تا دو ماه پرھیز کنید.

• در صورت برخورد و ضربه دیدن بینی پزشک خود را در جریان امر قرار دھید.

امتیاز دهید
نوشتهٔ پیشین
مدت زمان مرخصي از کار بعد از عمل بینی
نوشتهٔ بعدی
مشکلات ساختاري بيني

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
دریافت مشاوره (کلیک کنید)