اقدامات بعد از عمل جراحی بینی

مراقبت های بعد از جراحی بینی

مراقبت های بعد از جراحی بینی

1- پس از جراحی بینی، تا وقتی به شما گفته نشده از فین کردن بپرهیزید و در صورت نیاز بینی خود را با دستمال کاغذی یا پارچه ای تمیز کنید. 2- در صورت نیاز پانسمان زیر بینی را با گاز استریل عوض کنید. 3- اسپلینت روی بینی و چسب روی بینی حدود یک هفته بعد از عمل جراحی بینی در مطب برداشته می شود به آن آسیب نزنید و آن را خشک نگه دارید.

فهرست
دریافت مشاوره (کلیک کنید)