بھترین سن و بھترین زمان برای عمل زیبایی بینی

بھترین سن و بھترین زمان برای عمل زیبایی بینی

بھترین سن و بھترین زمان برای عمل زیبایی بینی کمترین و بیشترین سن برای عمل جراحی زیبایی بیني عمل جراحی زیبایی بینی جزء عمل ھای اختیاری و انتخابی(الکتیو) است و چون اورژانس نیست برای انجام عمل در زمان مناسب وقت کافی در اختیار بیمار ھست.

دانستن سن مناسب برای انجام عمل جراحی زیبایی بینی و ھمچنین فصل مناسب برای انجام دادن این عمل جراحی برای بیمار بسیار ضروری است. به نظر ما (دکتر کمال ھادی) سن مناسب برای انجام اعمال جراحی زیبایی سروگردن و صورت ، خاصه بینی پس از سپری شدن پروسه دوران بلوغ است ، یعنی زمانی که رشد استخوان ھای صورت کامل شده باشد. لذا برای پسران سه سال بعد از آشکار شدن نشانه ھای بلوغ یا بروز صفات ثانویه جنسی از قبیل تغییر صدا یا رویش مو در صورت(ریش و سبیل)است. بنابراین حدود شانزده سالگی حداقل سن مناسب برای آقایان می باشد. سن عمل بینی برای دختران نیز از ھمین قاعده و قانون تبعیت می کند.

البته در دوشیزگان مبنای آغاز روند بلوغ ، ھویدا شدن علائم و صفات ثانویه جنسی ، شروع قاعدگی را در نظر می گیرند. اگر بازه زمانی پروسه بلوغ نزد دوشیزگان پنج سال در نظر گرفته شود ، پایین ترین سن که دختر خانمی قاعده شود ده سالگی باشد و پنج سال برای اینکه بلوغ جسمی خود را تکمیل کرده باشد پانزده سالگی پایین ترین سنی است که دختران می توانند جراحی زیبایی بینی انجام دھند. از آنجا که در سن پانزده و شانزده سالگی انسان ھنوز درگیر احساسات نوجوانی است پس باید او را از لحاظ ذھنی نیز ارزیابی کرده ، پس از مطالعه جسمی و روانی بیمار از یک طرف و مشورت با والدین بیمار از طرف دیگر ، تصمیم به پذیرفتن انجام عمل جراحی ، یا نپذیرفتن انجام آن اتخاذ کرد. در سنین بالای پنجاه سال نیز به دلیل شروع پیری پوست و افتادگی آن ، کاھش سفتی عضلات و کندی در روند ترمیم بافتی ، حتی اگر بیماری زمینه ای در فرد موجود نباشد انجام عمل جراحی زیبایی بینی یک چالش برای بیمار و پزشک محسوب می شود. عمل جراحی زیبایی بینی بعد از سن شصت سالگی به خاطر ضعف بیمار در نگھداری پیوندھا و مشکلاتی که سن در پروسه بازسازی نسجی برای بیمار ایجاد می کند عمل جراحی به شکلی بسیار محافظه کارانه انجام می شود.

مزایای انجام عمل جراحی بینی در نوجوانی

• در سنین کم و نوجوانی بافت ھا جوان ھستند و روند ترمیم و بازسازی نسجی در حداقل زمان اتفاق می افتد و بھبود بیمار با سرعت بھتری پیش می رود.

مزایای انجام عمل جراحی بینی در نوجوانی

• در نوجوانی بدن بیمار کاملا سالم است و وجود بیماری ھای دیگر مانند سرماخوردگی ، اسھال یا دیسانتری( اسھال خونی)در زمان جراحی بینی ، عمل بینی را تحت شعاع قرار نمی دھند ، اما از آنجا که جراحی زیبائی بینی عمل اورژانسی نمی باشد ، به خاطر پیشگیری از مشکلات ناخواسته در حین جراحی یا در دوران نقاھت عمل جراحی تا بھبود و رھائی بیمار از مشکلات مذکور به تاخیر انداخته می شود.

• اگر بیمار دچار مشکلات تنفسی ناشی از اختلال ساختار داخلی بینی است و تنفس دھانی دارد ، رفع زودتر آن باعث کاھش اثرات نامطلوب تنفس دھانی روی رشد صورت می شود.

• ما(دکتر کمال ھادی) معتقد ھستیم زیباتر شدن صورت باعث اعتماد به نفس در نوجوانان شده و در موفقیت ھای آنان تاثیر مستقیمی دارد. لذا اگر بینی شما از نظر زیبائی مورد پسندتان نیست و روزی آن را جراحی خواھید کرد بھتر است تا جوان ھستید ھر زمان که برای شما مقدور شد عمل جراحی زیبائی بینی خود را انجام دھید. زیرا زیبا بودن نیاز طبیعی و سرشتی انسان است و رغبت شرکت در فعالیت ھای اجتماعی ایجاد میشود و زندگی را شیرین و لذت بخش می کند.

• تغییر مطلوب و پسندیده ظاھر در نوجوانی برای فرد بسیار جذاب است و در این سنین زیبایی اعتماد به نفس فرد را بسیار بالا می برد.

• ما (دکتر ھادی) با انجام عمل جراحی زیبایی بینی در افراد نوجوان بینی را با دیگر اعضای صورت مانند لب ، گونه و فرم صورت ھماھنگ می کنیم تا زیبایی تمامی صورت زیادتر گردد. معایب انجام عمل زیبایی بینی در سنین نوجوانی

• گاه نوجوانان از چھره خود راضی نیسند در حالی که پزشک تشخیص می دھد فرم بینی او برای صورتش کاملا مناسب است و ایرادات پزشکی نیز در بینی وجود ندارد. اما نوجوان ھمچنان اصرار به انجام عمل جراحی بینی دارد زیرا خود را با الگوھای خود مقایسه می کند و احساس می کند که زیبا نیست و با عمل بینی زیباتر خواھد شد. در این زمان والدین و پزشک سعی می کنند با بردباری و بیان دلایل منطقی ، قانع کننده و علمی نوجوان را نسبت به ظاھر خود منطقی نماید.

• تصمیماتی که فرد در نوجوانی می گیرد از سر احساسات است و با گذشت سن در بیشتر موارد از انجام آنھا پشیمان می شود.

مزایای انجام عمل جراحی بینی در نوجوانی

• اگر والدین نوجوانان زیر سن قانونی موافق با انجام عمل جراحی نباشند پزشک نمی تواند جراحی را روی بینی بیماری که به سن قانونی نرسیده است را انجام دھد.

• ممکن است بیمار مدل خاصی را برای بینی خود انتخاب کند که در آینده نه چندان دور برایش جذابیت نداشته باشد ، به ھمین منظور ما(دکتر کمال ھادی) در مشاوره حضوری برای آگاھی دادن به بیمار تا زمانی که نیاز باشد ، وقت صرف می کنیم تا میزان نارضایتی بعد از عمل را به کمترین حد ممکن برسانیم. زیرا بیمار باید عمری با آن سپری کند.

• افراد در سنین نوجوانی نیازمند راھنمایی والدین آنھا برای انجام فعالیت ھا و انتخاب ھایشان ھستند. و در زمینه جراحی بینی که در واقع یکی از مھمترین رویدادھای زندگی آنھا به شمار می رود ، اخذ تصمیم برای آنھا مشکل است. با توجه به معایب و محاسن انجام عمل جراحی در سنین نوجوانی ما (دکتر ھادی) پیشنھاد می کنیم انجام عمل جراحی در سنین نوجوانی بھترین زمان عمل بیني می باشد.

بھترین فصل برای انجام عمل زیبایی بینی

عمل جراحی زیبایی بینی در ھر فصل معایب و مزایای خاص خود را دارد. یکی از عمده ترین علتھایی که بیماران به دنبال بھترین فصل برای انجام عمل جراحی ھستند امکان بروز مشکلاتی اعم از آلرژی فصلی ، ترس از سرماخوردگی ، ایجاد التھاب در سینوس ھا بعد از انجام عمل بینی و … است. ما (دکتر ھادی) با توجه به مسائل بیمار ، با بیان مشکلات و مزایای عمل بینی در فصل ھای مختلف بیمار را در راستای انتخاب فصل کمک می کنیم. با توجه به تعطیلاتی که در ایام نوروز ھست ، تعدادی زیاد از بیماران می خواھند از این فرصت جھت استراحت بعد از عمل استفاده کنند ، لذا مایل ھستند جراحی خود را در اواخر زمستان انجام دھند.

از آنجا که فصل بھار فصل گرده افشانی گیاھان است عده ای به این فصل حساسیت دارند و در زمان استراحت دچار ابریزش بینی ، خارش در بینی ، عطسه و سرفه می شوند که ھمگی آنھا برای شخصی که به تازگی بینی خود را عمل کرده نگران کننده ھستند. از این رو باید بیمار قبل از انجام عمل جراحی از داروھای ضد حساسیت استفاده نماید و آن را تا زمانی که دوران نقاھت به اتمام نرسیده است ادامه دھد. البته عطسه ، سرفه و آبریزش بینی در تمام فصول سال بعد از عمل جراحی زیبایی بینی دیده میشوند و معمولا برای بیمار مشکل ساز نیستند. در فصل تابستان بیمار تمایل به ماندن در فضای خنک دارد ، اگر بیمار در معرض جریان مستقیم ھوای سیستم ھای خنک کننده قرار نگیرد ، مشکلی نخواھد داشت.

بھترین فصل برای انجام عمل زیبایی بینی

زندگی مدرن امروزی که در آن تسھیلات زیادی در اختیار بشر ھست و با بھره گیری از آنھا اختلاف بین فصول را برای انسان به میزان زیادی کاھش داده است و اگر زمان ھای کوتاھی را که فرد خارج از وسیله نقلیه خود است و در مسیر رفتن به داخل ساختمان محل کار یا خانه است و یا برای انجام کاری در فضای آزاد قرار می گیرد را در نظر نگیریم ، برای شخصی که عمل جراحی زیبایی بینی انجام می دھد ، تفاوتی وجود ندارد. زیرا آلرژی و حساسیت در تمام فصل ھا وجود دارد و سرماخوردگی و التھاب سینوس ھا می تواند در ھمه فصول دیده شود. و با بھره گیری از درمان دارویی در ھمه فصول به حل کردن و تحمل مشکل کمک بسیاری کرد. نتیجه گیری بھتر است قبل از عمل ، انجام عمل جراحی زیبایی بینی با مشورت گرفتن از پزشک برنامه ریزی شود. ما(دکتر کمال ھادی) در جلسات مشاوره ابتدا ساختار بینی را بررسی کرده و اقداماتی را که برای او انجام خواھیم داد با او در میان می گذاریم ، مسائل و مشکلات جراحی را به او خاطر نشان می کنیم ، ھمچنین ھمزمان در حین انجام کارھا و گفت و گوی با بیمار و ھمراھانش ، وضعیت روحی بیمار را بررسی می کنیم و در صورتی که احساس کنیم عمل جراحی برای بیمار نیاز نیست ، یا بیمار با عمل جراحی زیبایی بینی ، چیز زیادی دستگیرش نمی شود ، او را از انجام عمل منصرف می کنیم. در قدم بعدی مشاوره و تبادل نظر پیرامون چند و چون انجام عمل صورت می گیرد و نھایتا ، بیمار با دستیار آقای دکتر زمان انجام جراحی را برنامھ ریزی می کند. بھترین زمان عمل بیني برای بیمار تعیین می شود و اگر نیاز به استفاده از داروی خاصی وجود داشت نسخھ بیمار آماده می شود.

امتیاز دهید
نوشتهٔ پیشین
اعمال جراحی الکتیو و ( COVID-19 Infectionبیماری کووید۱۹)
نوشتهٔ بعدی
چه وقت ھایی عمل جراحی زیبایی بینی انجام می شود؟

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
دریافت مشاوره (کلیک کنید)